1. Verricht de grote rituele wassing (ghoesl).

2. Knip je nagels.

3. Trek schone kleding aan.

4. Eet geen rauwe knoflook of uien.

5. Rook niet. (Roken is te allen tijde verboden, maar dit wordt nog extra benadrukt voor degene die naar de moskee gaat vanwege de onaangename geur, vertaler)

6. Poets je tanden met een houten tandenstokje (siwaak) of een tandenborstel.

7. Bid twee gebedseenheden wanneer je de moskee binnengaat, zelfs wanneer de imam al aan het preken is.

De Profeet ﷺ zei namelijk:  ‘Wanneer iemand van jullie naar het vrijdaggebed komt terwijl de imam aan het preken is, laat hij dan twee gebedseenheden bidden en deze inkorten.’

( Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim)

8. Ga zitten om naar de preek te luisteren en spreek geen woord.

9. Bid met de imam het vrijdaggebed, dat uit twee gebedseenheden bestaat.

10. Bid daarna het vrijwillige gebed van vier gebedseenheden in de moskee of twee gebedseenheden als je deze thuis verricht.

11. Spreek op deze dag veelvuldig de gebeden uit over de Profeet ﷺ, nog meer dan op de andere dagen.

12. Verricht veel smeekbeden, want de Profeet ﷺ zei:  ‘Op vrijdag is er een uur waarop geen moslim Allah om iets goeds vraagt zonder dat Allah hem dit zal geven.’

( Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim)

13. Het is op vrijdag aanbevolen om hoofdstuk al-Kahf (18) te reciteren, aangezien de Profeet ﷺ zei:

‘Wanneer iemand hoofdstuk al-Kahf op vrijdag reciteert, zal er tussen de twee vrijdagen een licht voor hem schijnen.’

(Overgeleverd door al-Haakim en al-Bayhaqie en authentiek verklaard door al-Albaanie in Sahieh al-Djaami’)

‘Wanneer iemand hoofdstuk al-Kahf op vrijdag reciteert, zal er een licht voor hem schijnen tussen hem en het Oude Huis (de Ka’bah in Mekka).’

(Overgeleverd door al-Bayhaqie en authentiek verklaard door al-Albaanie in Sahieh al-Djaami’)

Bron: ‘Sharh Arkaan al-Islaam wal Iemaan/Uitleg van de Pilaren van de Islam en het Geloof’ van Shaykh Zienoe