Washington Irving

De Amerikaanse schrijver en historicus

Rechtvaardig, vriendelijk en bescheiden

‘In zijn privé relaties was hij rechtvaardig. Hij behandelde de vriend en de vreemde, de rijke en de arme, de sterke en de zwakke, met gelijkheid. Hij was geliefd bij het gewone volk voor de vriendelijkheid waarmee hij hen ontving en luisterde naar hun klachten. Zijn militaire overwinningen deden geen trots of ijdele glorie ontwaken, zoals het geval zou zijn als zij voor zelfzuchtige doeleinden zouden zijn teweeggebracht. In de tijd van zijn grootste kracht behield hij dezelfde eenvoud van manieren en verschijning als in de dagen van zijn tegenspoed.’

(Mahomet and His Successors)