De Profeet Mohammed ﷺ zei:

‘Wanneer iemand naar een helderziende gaat en hem ergens over vraagt, zal zijn gebed veertig nachten niet worden geaccepteerd!’  (Sahieh Moeslim, 2230)

‘Degene die naar een waarzegger of helderziende gaat en zijn woorden gelooft, is zeker ongelovig in datgene wat aan Mohammed is geopenbaard!’ (Irwaa- al-Ghaliel, 2006)

Een waarzegger (kaahin) is iemand die zaken in de toekomst voorspelt en beweert kennis te hebben van de verborgen zaken.  Sommigen van hen beweren dat zij handlangers hebben onder de djinns (geesten) die hun deze berichten doorgeven.  Anderen beweren kennis te hebben van het onwaarneembare vanwege een inzicht dat zij bezitten.

Weer anderen beweren de plaatsen van bepaalde zaken te weten aan de hand van de woorden, daden of toestand van degenen die zij ondervragen.  Deze laatste soort wordt helderziende (‘arraaf) genoemd.  Zo iemand beweert bijvoorbeeld kennis te hebben van de plaats van verloren en gestolen voorwerpen.

Een astroloog (moenaddjim) is iemand die naar de sterren kijkt en de bewegingen en banen ervan uitrekent om op deze manier op de hoogte te komen van gebeurtenissen die in de toekomst zullen plaatsvinden.

Bron: Marqaat al-Mafaatieh Sharh Mishkaat al-Masaabieh, 2/2-3