1. Wanneer iemand de kleine rituele wassing verricht op de wijze van de Profeet Mohammed ﷺ, zullen zijn voorgaande zonden worden vergeven.
(Moeslim, 229)

2. Wanneer iemand de kleine rituele wassing op een perfecte wijze uitvoert en daarna het gebed verricht, zullen zijn zonden tussen dat gebed en het daaropvolgende worden vergeven.
(Al-Boekhaarie, 160; Moeslim, 227)

3. Wanneer iemand de kleine rituele wassing verricht, verlaten zijn zonden zijn lichaam via elk lichaamsdeel dat hij wast.
(Moeslim, 244)

4. De volgelingen van de Profeet Mohammed ﷺ zullen op de Dag der Opstanding herkend worden aan het licht op hun gezichten en lichaamsdelen die zij wasten tijdens de kleine rituele wassing.
(Al-Boekhaarie, 136; Moeslim, 246)

5. De kleine rituele wassing is een voorwaarde voor de acceptatie van het gebed.
(Al-Boekhaarie, 135; Moeslim, 225)

(Al-Mawsoe’ah al-Fiqhiyyah al-Moeyassarah (Vereenvoudigde Fiqh Encyclopedie) van Shaykh Hoesayn al-‘Awaayshah (bekende student van Imam al-Albaanie), 1/89-93)