Allah verheugt Zich om het gemeenschappelijke gebed en om degenen die het gemeenschappelijke gebed bijwonen.(Sahieh at-Targhieb wat-Tarhieb, 406)

Het gebed met de gemeenschap is zevenentwintig keer beter dan het gebed dat alleen wordt verricht.
(Sahieh al-Boekhaarie, 645; Sahieh Moeslim, 650)

Allah bereidt een woning in het Paradijs voor degene die naar de moskee gaat en terugkeert.
(Sahieh al-Boekhaarie, 662; Sahieh Moeslim, 669)

Wanneer iemand de kleine rituele wassing op een volmaakte wijze verricht en vervolgens naar het gemeenschappelijke gebed vertrekt, schrijft Allah een goede daad voor hem op, verheft Hij hem een rang en wist Hij een slechte daad voor hem uit met elke stap die hij zet.
(Sahieh at-Targhieb wat-Tarhieb, 297)

Verder wordt er voor elke stap die hij naar de moskee zet een liefdadigheid opgeschreven.
(Sahieh at-Targhieb wat-Tarhieb, 309)

Bovendien wordt hij beschouwd als een bezoeker van Allah, die ongetwijfeld zal worden geëerd.
(Sahieh at-Targhieb wat-Tarhieb, 322)

Wanneer iemand naar het gemeenschappelijke gebed vertrekt, wordt zijn naam opgeschreven onder degenen die bidden vanaf het moment dat hij zijn huis verlaat totdat hij terugkeert.
(Sahieh at-Targhieb wat-Tarhieb, 298)

Degene die de kleine rituele wassing verricht en naar het gemeenschappelijke gebed vertrekt, krijgt de beloning van de degene die op hadj (bedevaart) gaat.
(Sahieh at-Targhieb wat-Tarhieb, 320)

De Engelen verrichten smeekbeden voor degene die het gemeenschappelijke gebed bijwoont en daarna op zijn plaats blijft zitten, zolang hij daar blijft zitten.
(Sahieh at-Targhieb wat-Tarhieb, 297)

Degene die in het duister naar de moskee loopt, zal over een volmaakt licht beschikken op de Dag der Opstanding.(Sahieh at-targhieb wat-Tarhieb, 315)

Wanneer iemand naar de moskee vertrekt, garandeert Allah hem overvloedige voorzieningen als hij in leven blijft en het Paradijs als hij sterft.
(Sahieh at-Targhieb wat-Tarhieb, 321)