O edele mannen, kies voor de edele vrouwen

Kies een vrouw niet alleen vanwege schoonheid, want je zal gewend raken aan haar schoonheid en zoeken naar beter.
Kies een vrouw niet vanwege rijkdom, want rijkdom komt en gaat.
Kies een vrouw niet vanwege afkomst of familie, maar kies een vrouw vanwege haar religie.
Kies een vrouw die van Allah en Zijn profeet ﷺ houdt, een vrouw met taqwa (godsvrees) en hayaa (bescheidenheid).
Want zij zal jouw hart verblijden en jouw hart tot rust brengen.
Kies een geschikte moeder voor je kinderen, een vrouw met wie je je oude dagen wil doorbrengen.
O edele mannen, kies voor de edele vrouwen.
Kies voor een metgezel met wie jij samen richting het paradijs wil gaan.
Het huwelijk is een aanbidding die ons dichter bij Allah dient te brengen.

O edele vrouwen, kies voor de edele mannen

Kies een man voor zijn religie en akhlaaq (goed gedrag) en je zal gelukkig zijn.
Kies een man die de waarde van de vrouw kent en jou goed zal behandelen.
Kies een man met taqwa en hayaa en die vrouwen respecteert.
Een man die loyaal is en zijn blik neerslaat.
Kies een man die een man is en zijn verantwoordelijkheden kent en draagt.
Kies de geschikte vader voor jouw kinderen.
O edele vrouwen, jullie verdienen niets minder dan edele mannen.
Verlaag je standaarden niet voor de eerste die bij je aanklopt.

Moge Allah jullie voorzien van een vrome echtgeno(o)t(e) en nakomelingen die een streling voor jullie ogen zijn.

Umm Abdillah