Bismillaah,

Lief kindje,

Wellicht heb jij tijdens jouw jeugdjaren weinig tot geen liefde ontvangen van jouw ouders.
Ben je emotioneel verwaarloosd en werden jouw behoeften niet beantwoord.
Was je niet omringd met positieve aandacht.
Maar nam het negatieve de overhand.

Wellicht wisten jouw ouders niet beter.
Hanteerden zij de opvoedmethode die zij hebben meegekregen.
Wisten niet om te gaan met jouw karakter.
Was het een tekortkoming van jou of vanuit de kant van de opvoeders?

Lief kindje, jou treft geen blaam.
In alle onschuld moest jij opgroeien, je ontwikkelen en je ontplooien.
Wellicht was jij stout en wilden zij jou disciplineren.
Wisten zij echter niet hoe.
Dit is geen excuus, lief kindje.
Geef jezelf niet de schuld.

Als volwassene reflecteer jij wellicht terug.
Boosheid, onbegrip en hebt vragen zoals: Waarom?
Antwoorden zal je wellicht niet krijgen.
Of zoek je naar erkenning dat je ouders tekort hebben geschoten?
Ondanks hun fouten hebben ze jou het beste gegeven wat in hun vermogen ligt.

Laat het los, je kan de tijd noch terugdraaien noch veranderen.
Het is nu eenmaal gegaan zoals het moest lopen.
Denk aan de mooie momenten van jouw jeugd, al lijken ze weinig in jouw ogen.
Graaf diep in jouw geheugen, ze zitten vast ergens… diep verborgen.

Je jeugd is bepalend voor jouw toekomst.
Zorg ervoor dat de ervaringen op de weg naar volwassenheid jouw karakter vormen.
Een sterk karakter vol zelfvertrouwen.
Je verleden kan je niet veranderen, het behoort tot hetgeen dat al is vergaan.

Maak het beste van jouw toekomst en geef jouw kinderen hetgeen jij hebt gemist.
Ook jij zal fouten maken in de opvoeding.
Tenslotte is niemand perfect.
Geef het beste binnen jouw vermogen en vraag Allah hierbij om hulp.

Het mooiste dat jij jouw kinderen kan meegeven naast de Islam is een dosis liefde, veiligheid en zelfvertrouwen.
Discipline en straf waar nodig is.
Maar geef jouw kind vooral een veilige en onbezorgde jeugd in de vleugels van jouw schoot.
Ze zullen jou tot in de eeuwigheid danken.
En Allah blijven smeken om jullie liefde te geven, net zoals jullie hebben gedaan toen zij klein waren.

Aamien.

Noor