1. De dingen die het lichaam verlaten via het achterwerk of het geslachtsdeel, zoals:

Urine (Sahieh Soenan at-Tirmidhie, 2801) Voorvocht (Sahieh al-Boekhaarie, 269; Sahieh Moeslim, 306) Sperma (Sahieh Soenan at-Tirmidhie, 99) Uitwerpselen (Sahieh Soenan at-Tirmidhie, 2801) Wind (Sahieh al-Boekhaarie, 6954; Sahieh Moeslim, 225)

2. Het aanraken van het geslachtsdeel gepaard met lust.  (Sahieh Soenan Abie Daawoed, 166-167)

3. Het eten van kamelenvlees.  (Sahieh Moeslim, 360)

4. Slaap.  (Sahieh Abie Daawoed, 198)

5. Het verliezen van het bewustzijn. Dit is namelijk erger dan slapen.

(Al-Mawsoe’ah al-Fiqhiyyah al-Moeyassarah (Vereenvoudigde Fiqh Encyclopedie) van Shaykh Hoesayn al-‘Awaayshah (bekende student van Imam al-Albaanie), 1/117-126)