Sir William Muir

De Schotse oriëntalist

Prachtige eigenschappen

‘In het huiselijke leven was het gedrag van Mohammed voorbeeldig. Als echtgenoot waren zijn innigheid en toewijding volmaakt. Als vader was hij liefdevol en teder. In zijn jeugd leidde hij een deugdzaam leven en op 25-jarige leeftijd huwde hij een weduwe van veertig jaar oud. Tijdens haar leven was hij vijfentwintig jaar lang een trouwe echtgenoot voor haar alleen.’

(Life of Muhammad, blz. 514)