De menstruatie (hayd) is het bloed dat door de baarmoeder wordt afgescheiden wanneer de vrouw de geslachtsrijpheid bereikt. Daarna komt dit bloed met bekende, regelmatige perioden terug.
(Al-Moeghnie, 1/313)

De kleur van het menstruatiebloed

1. Zwartachtig.
2. Neigend naar zwartachtig.
3. Rood.
4. Geelachtig.

De geelachtige en de naar zwartachtig neigende afscheidingen worden alleen tijdens de menstruatieperiode tot het menstruatiebloed gerekend. Buiten de menstruatieperiode kan men dit dus niet als menstruatiebloed beschouwen. Wanneer de vrouw deze afscheidingen direct na de menstruatie ziet, is zij nog niet rein. Pas wanneer zij een witte kleur ziet, is haar menstruatie geëindigd.
(Irwaa- al-Ghaliel, 198)

De tijdsduur van de menstruatie

Er is in de religieuze teksten geen tijdsduur van de menstruatie vastgesteld. Daarom dient men hierin te kijken naar de situatie van de vrouw.
(Al-Moeghnie, 1/321)
Het postnatale bloed (nifaas) is het bloed dat uit de baarmoeder van de vrouw komt na een bevalling.
(Hilyat al-Foeqahaa-, blz. 63)

De tijdsduur van de postnatale bloedingen

De postnatale bloedingen kennen geen minimale tijdsduur. De maximale tijdsduur van de postnatale bloedingen is 40 dagen. Wanneer de bloedingen na 40 dagen nog steeds aanhouden, dan wordt dit niet beschouwd als postnataal bloed. Als de bloedingen vóór 40 dagen eindigen, dan is de vrouw rein als zij een witte kleur ziet, net zoals het geval is bij de menstruatie.
(Al-Moeghnie, 1/358)

De zaken die verboden zijn voor de vrouw die menstrueert of postnatale bloedingen heeft

1. Het gebed (Sahieh Soenan Abie Daawoed, 263)
2. Het rondgaan om de Ka’bah in Mekka (Sahieh al-Boekhaarie, 305; Sahieh Moeslim, 1211)
3. Het vasten (Sahieh al-Boekhaarie, 304; Sahieh Moeslim, 79)
4. Geslachtsgemeenschap (Soerat al-Baqarah 2:222)

De wijze waarop de menstruerende vrouw of de vrouw die postnatale bloedingen heeft zich dient te wassen na het eindigen van de bloedingen

Zij dient haar geslachtsdeel goed te wassen met water en zeep of iets dergelijks. Daarna dient zij water op haar hoofd te gieten en haar hoofd goed in te wrijven met water, totdat het water haar hoofdhuid bereikt. Hierbij is het verplicht dat zij haar haar losmaakt. Daarna dient zij water over haar hele lichaam te gieten. Daarna is het aanbevolen dat zij een geparfumeerd stuk stof gebruikt voor het reinigen van eventuele bloedsporen.
(Sahieh Moeslim, 332)

Enkele nuttigheden met betrekking tot de relatie van de man met de menstruerende vrouw

1. Wanneer de vrouw menstrueert, mag alles uitgevoerd worden tussen haar en haar man behalve de daad van geslachtsgemeenschap. (Sahieh Moeslim, 302)

2. Degene die geslachtsgemeenschap heeft met een menstruerende vrouw, is verplicht om een dinar of halve dinar uit te geven aan liefdadigheid, naargelang zijn financiële situatie. Een dinar bedraagt ongeveer 4,25 gram goud. (Sahieh Soenan Abie Daawoed, 237)

3. Na het eindigen van de menstruatie mag de man geen geslachtsgemeenschap hebben met zijn vrouw, totdat zij de grote rituele wassing verricht. (Madjmoe’ Fataawaa Ibn Taymiyyah, 21/624)

(Al-Mawsoe’ah al-Fiqhiyyah al-Moeyassarah (Vereenvoudigde Fiqh Encyclopedie) van Shaykh Hoesayn al-‘Awaayshah (bekende student van Imam al-Albaanie), 260-283)