Beste lezer, jij bent vast en zeker iemand die erover waakt om zijn toekomst in het hiernamaals te bouwen. Begin er vanaf nu aan te bouwen, ongeacht of je jong bent of oud, man of vrouw! Zonder te vergeten om Allah te vragen je daarbij te helpen.

We hebben allemaal wel een Imaan boost nodig. Met de gezegende maand Ramadan op komst hebben velen van ons behoefte om de band met onze Schepper Allah te versterken. Laten we dan ook de maand Sha’baan waar we ons momenteel in bevinden, benutten om de juiste voorbereidingen te treffen voor de komst van de gezegende maand. We moeten voorbereid zijn om Allah meer gehoorzaam te zijn en dus minder ongehoorzaam.

In dit artikel wil ik graag 9 tips met jullie delen die allereerst ook voor mijzelf zijn.

Tip 1: verricht veel smeekbeden!

Laten we veelvoudig smeekbeden verrichten en Allah vragen om ons te begunstigen met de zoetheid van Imaan en een sterke band met Hem. Om ons bij te staan om zo onze doelen te verwezenlijken.

Allah zegt namelijk: ’’Wanneer Mijn dienaren jou (o Mohammed) vragen over Mij, dan ben Ik zeker dichtbij. Ik verhoor de smeekbede van de smekende waneer hij Mij smeekt. Laten zij dus gehoor geven aan Mij en laten zij geloven in Mij, zodat zij de juiste leiding zullen volgen.’’ (Koran 2:186)

Denk bij smeekbeden ook aan de gedachtenissen van de ochtend en de avond. Een belangrijk onderdeel dat jou met de Wil van Allah bescherming biedt. De smeekbede van het betreden van het toilet, de smeekbede bij het verlaten van de woning, bij regen, etc. Leer de smeekbeden en pas ze toe. Leer ook de smeekbede bij het verbreken van het vasten:

Uitspraak:
Dhahabadh dhama-. Wabtallatil ‘oeroeq. Wa thabatal adjroe in shaa Allaah.

Betekenis:
De dorst is verdwenen, de aders zijn vochtig geworden en de beloning is vastgelegd met de Wil van Allah. (Sahieh Abie Dawoed)

Tip 2: wees nederig!

Laten we nederig zijn tegenover Allah en niet stoppen met het smeken van Hem. Laten we vervolgens nederig zijn in de omgang met de mensen. Geduldig zijn met onze familieleden en onze broeders en zusters. Goed gedrag tonen tegenover onze ouders, kinderen en echtgeno(o)t(e). Laten we streven naar het verkrijgen van een goed karakter. Laten we kijken naar het gedrag van onze geliefde Profeet (vrede zij met hem) en dit toepassen in onze omgang met de mensen.

Hij (vrede zij met hem) zei: “Een gelovige bereikt met zijn goede karakter het niveau van iemand die bidt gedurende de nacht en vast gedurende de dag.” (Sahieh at-Targhieb wat-Tarhieb)

Wat ook erg belangrijk is, is het hebben van een zuivere intentie. Laten we onze daden dus zuiveren, strevend naar de Tevredenheid van Allah.

Tip 3: waak over het gebed!

Iedereen heeft vast wel verbeterpunten met betrekking tot het gebed. Het gebed is de perfecte manier om onze band met Allah te versterken. Vaak wanneer dit wereldse leven ons zorgen en verdriet geeft, zoeken sommigen van ons rust en troost in het wereldse. Maar dat is juist net hetgeen wat ons verdrietig maakt. Laten we daarom onze rust en troost zoeken in het gebed.

“O jullie die geloven, zoek hulp door middel van geduld en het gebed. Zeker, Allah is met de geduldigen.” (Koran 2:153)

‘’Zeker, geslaagd zijn de gelovigen. Degenen die nederig zijn in hun gebed.” (Koran 23:1-2)

Plan alles buiten je gebed om. Het eerste wat ons gevraagd zal worden op de Dag des Oordeels is het gebed.

Tip 4: vast!

Maak een gewoonte om wat dagen te vasten. Het inhalen van de gemiste vasten dagen, het vasten van de maandagen en donderdagen, etc. De Profeet (vrede zij met hem) vastte een groot aantal dagen in de maand Sha’baan.

Oesaamah ibn Zayd (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “Ik zei: “O Boodschapper van Allah, ik zie u in geen andere maand vasten zoals u vast in de maand Sha’baan.” De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) antwoordde: ‘’Dit is een maand die door de mensen wordt genegeerd. Een maand tussen Radjab en Ramadan. Een maand waarin de daden van de mensen opstijgen naar de Heer der Werelden en ik wil graag dat mijn daden (naar Hem) opstijgen terwijl ik vastende ben.’’ (Sahieh at-Targhieb wat-Tarhieb)

Tip 5: geef liefdadigheid!

Geef uit aan liefdadigheid. Maak er een mooie gewoonte van, al zijn het kleine bedragen die je kunt missen. Maak een sadaqah budget voor de maand Ramadan. Het mooiste is dat je zorgt dat je zoveel mogelijk doorlopende liefdadigheid geeft, liefdadigheid die jou van nut zal zijn na jouw dood.

Iemand kwam naar de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) en zei: “O Boodschapper van Allah, welke liefdadigheid is het beste?” De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) antwoordde: ‘’Dat je liefdadigheid geeft terwijl je gezond en gehecht bent aan het leven, vrezend voor armoede en hopend op rijkdom. Wacht niet op het moment van de doodsstrijd, waarop je zal zeggen: ‘’Dit is voor die en die en dit is voor die en die,’’ terwijl het dan al aan iemand anders toebehoort.’’ (Sahieh al-Boekhaarie)

Allah zegt: “De Satan dreigt jullie met armoede en hij beveelt jullie gierigheid. Maar Allah belooft jullie vergeving van Hem en gunst. En Allah is Alomvattend, Alwetend.” (Koran 2:268)

Tip 6: reciteer de Koran!

Verbeter je band met de Koran, niet alleen in de maand Ramadan maar ook daarbuiten. Begin vandaag nog met het lezen en het reciteren van de Koran.

Tip: reciteer elke vrijdag de eerste 10 aayaat van Soerat al-Kahf en probeer deze te memoriseren.

Ben je de Arabische taal machtig, maak dan een Koran schema voor jezelf dat je elke dag minimaal een half uurtje of een uurtje besteedt aan het reciteren en overpeinzen van de Koran. Als je de Arabische taal niet machtig bent, volg dan lessen Arabisch om zo in shaa Allaah de Koran in het Arabisch te kunnen lezen. Stel dat een belangrijk persoon jou een brief zou sturen. Je zou er alles aan doen om te proberen te begrijpen wat erin staat.

De Koran is een genezing voor de harten. Het Woord van Allah. Lees elke dag eventueel de vertaling van de betekenissen van de Koran en duik in de boeken van tafsir, de uitleg van de Koran. Moge Allah ons laten behoren tot de mensen van de Koran. Aamien.

Tip 7: begeef je met goed gezelschap!

Goed gezelschap is erg belangrijk wanneer je ervoor kiest om te veranderen. De omgeving waar we ons in bevinden, heeft een grote impact op onze Imaan. Ga op zoek naar een goede omgeving. Bezoek de moskee. Woon een lezing bij. Volg islamitische lessen.

De Profeet (vrede zij met hem) zei: ‘’Een persoon volgt de weg van zijn vrienden. Laat eenieder van jullie dus opletten wie hij als vriend neemt.’’ (Sahieh Abie Daawoed)

Moge Allah eenieder van ons begunstigen met vrome vrienden. Aamien.

Tip 8: doe kennis op!

Kennis is erg belangrijk. Het eerste wat Allah de Profeet (vrede zij met hem) heeft opgedragen, is: IQRA- (LEES). We dienen dus kennis op te doen van ons mooie geloof. Zo dienen we de basis van ons geloof goed te kennen. Zaken met betrekking tot Tawhied (Eenheid van Allah). Kennis over Islam en Imaan. Kennis over de Soennah. Kennis over de Schone Namen en Eigenschappen van Allah.

Volg islamitische lessen, live of online. Lees boeken over verschillende onderwerpen. Maak er een gewoonte van om maandelijks een boek te lezen, te overpeinzen en deze kennis toe te passen.

De Profeet (vrede zij met hem) zei: ‘’Het opdoen van kennis is een verplichting voor elke moslim.’’ (Sahieh Ibn Maadjah)

Tip 9: gedenk Allah en vraag Hem om vergeving!

Kijk naar je zonden. Ga bij jezelf na wat je tekortkomingen zijn. Maak eventueel een lijstje voor jezelf met tekortkomingen en zwaktes. Roep jezelf ter verantwoording. Vraag veelvuldig om vergiffenis. Stop met deze zonden. Net zoals onze Imaan hoger wordt door het verrichten van goede daden, zwakt deze ook dusdanig af door het verrichten van zonden.

Beeld je een emmer in met gaten. Je wilt de emmer vullen met water. Maar als je de gaten niet dicht, zal het water eruit blijven komen. Zo is het dus ook met onze Imaan. We willen een sterke Imaan, maar we dienen ook de zaken te laten waar Allah niet van houdt, strevend naar de Tevredenheid van Allah. Door het vragen van vergiffenis, het reinigen van onze harten en Allah te vragen om ons te begunstigen met een gezond en zuiver hart. Elke keer wanneer we een zonde begaan, wordt er een zwarte stip gevormd op het hart. De zonden zorgen ervoor dat ons onze levensvoorzieningen worden ontnomen.

De Profeet (vrede zij met hem) zei: ‘’Een persoon wordt ontzegd van zijn levensvoorzieningen vanwege een zonde die hij begaat.’’ (Sahieh Ibn Maadjah)

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Bij Allah, meer dan 70 keer per dag vraag ik Allah om vergeving en keer ik berouwvol terug naar Hem.” (Sahieh al-Boekhaarie)

Vraag Allah dus om vergeving gedurende de dag, tijdens het reizen, het wandelen, het schoonmaken, het koken, enz.

Allah zegt:

“…En de mannen die Allah veelvuldig gedenken en de vrouwen: Allah heeft voor hen vergeving en een geweldige beloning bereid.” (Koran 33:35)

‘’O jullie die geloven, gedenk Allah veelvuldig.’’ (Koran 33:41)

Laten we hier dus gehoor aan geven en Allah veel gedenken, want dan zal Allah ons ook gedenken:

‘’Gedenk Mij daarom, dan zal ik jullie gedenken. Wees Mij dankbaar en wees Mij niet ondankbaar.‘’ (Koran 2:152)

Het zeggen van soebhaanallaah, soebhaanallaahi wa bi hamdih, alhamdoe lillaah en zo zijn er nog vele mooie gedachtenissen. Deel de mooie gedachtenissen met elkaar, zodat je er ook voor wordt beloond!

TIP: maak een mooi lijstje met persoonlijke doelen voor de maand Ramadan, die je in shaa Allaah zult voortzetten na de gezegende maand. De maand Ramadan is een mooie kans om nieuwe goede gewoontes aan te leren.

Moge Allah het ons mogelijk maken om de juiste voorbereidingen te treffen en het ons mogelijk maken om de gezegende maand Ramadan mee te maken en te benutten. Aamien.

Umm Musa