Al zijn er vele aspecten van de Islam die verkeerd worden begrepen door niet-moslims, zijn de onwetendheid, foutieve informatie en incorrecte aannames die worden gemaakt betreffende de behandeling van vrouwen in de Islam wellicht de meest ernstige.

Talrijke verzen van de Koran maken duidelijk dat mannen en vrouwen gelijk zijn in de aanblik van Allah, de Almachtige God. Volgens de leerstellingen van de Islam is het enige dat mensen in de aanblik van Allah onderscheidt, hun niveau van godsbesef.  Daarom zijn vele mensen verbaasd erachter te komen dat de islamitische wet meer dan 1400 jaar geleden vrouwenrechten beschermde en dat vrouwen in Europa en Amerika hun rechten pas sinds kort hebben verkregen.

De Islam onderwijst bijvoorbeeld duidelijk dat een vrouw een volle persoon is in de wet en de spirituele gelijke is aan de man. Ook blijkt uit de islamitische wet dat vrouwen het recht hebben om grond te bezitten, een zaak te runnen en gelijke beloning te krijgen voor gelijke arbeid. Het is vrouwen toegestaan totale controle te hebben over hun bezittingen, zij kunnen niet tegen hun wil met iemand worden gehuwd en zij houden hun eigen naam wanneer zij trouwen.  Daarbij hebben zij het recht om bezit te erven en om hun huwelijk te ontbinden in geval van verwaarlozing of incorrecte behandeling. Ook beschouwt de Islam de vrouw niet als een ‘kwade verleidster’ en zodoende wordt haar niet ‘de oorspronkelijke zonde’ kwalijk genomen.

Vrouwen in de Islam participeren in allerlei vormen van aanbidding waarin mannen participeren.  Daarbij geeft de Islam een groot respect aan vrouwen en hun rol in de maatschappij. de Islam geeft hun het recht op eigen bezit, te trouwen met wie zij willen en vele andere rechten.  Feitelijk is van de rechten die de Islam 1400 jaar geleden aan vrouwen gaf, praktisch tot de twintigste eeuw niet gehoord in het Westen. Een halve eeuw geleden kon een vrouw in Engeland en Amerika geen huis of auto kopen zonder dat haar vader of echtgenoot hier ook voor tekende.

Ook zou genoemd moeten worden dat de missie van de Profeet Mohammed ﷺ  vele van de verschrikkelijke praktijken met betrekking tot vrouwen die aanwezig waren in de maatschappij van zijn tijd heeft beëindigd. Zo heeft de Koran bijvoorbeeld een eind gemaakt aan het oude Arabische gebruik van het doden van dochters wanneer deze werden geboren.  Daarnaast heeft de Islam beperkingen opgelegd aan de onbeperkte polygamie van de Arabieren in die tijd en heeft de Islam vele wetten in het leven geroepen om het welzijn van de vrouwen te beschermen.

De meeste van de zogenaamde hervormingen in de status van de vrouw vandaag, ontstonden pas nadat het Westen de religie had verlaten voor secularisme. Zelfs degenen in het Westen die beweren de zogenaamde ‘joods-christelijke’ traditie te volgen, volgen eigenlijk de waarden van het Westerse liberalisme, maar gewoon in mindere mate dan hun meer liberale landgenoten.

Als vrouwen in de moslimwereld vandaag hun rechten niet hebben, is dat niet omdat de Islam hun die niet gaf. Het probleem is dat in vele plaatsen vreemde tradities de leerstellingen van de Islam zijn gaan overschaduwen, of door onwetendheid of door de invloed van kolonisatie.