Jezus ﷺ is de zoon van Maria

Vele niet-moslims zijn verrast door erachter te komen dat volgens het islamitische geloof, Jezus , één van de belangrijkste Boodschappers van de Almachtige God is.

De moslims is geleerd te houden van Jezus ﷺ en een mens kan geen moslim zijn zonder te geloven in de maagdelijke geboorte en wonderen van Jezus Christus ﷺ. De moslims geloven deze zaken over Jezus ﷺ niet vanwege de Bijbel of enige andere religie, maar simpelweg omdat de Heilige Koran deze zaken over hem zegt. Maar de moslims benadrukken altijd dat de wonderen van Jezus ﷺ en alle andere Profeten met de toestemming van Allah, de Almachtige God, plaatsvonden.

Vele christenen geloven incorrect dat Jezus ﷺ de ‘Zoon van God’ is, ‘Gods Incarnatie’ of de ‘Derde Persoon’ van de Drie-eenheid. Maar de Koran zegt duidelijk dat Allah geen ‘zoon’ heeft; zinnebeeldig, lichamelijk, figuurlijk noch bovennatuurlijk. Het pure monotheïsme van de Islam verwerpt de veronderstelling van Allah ‘te definiëren’ (hetgeen de ‘Doctrine van de Drie-eenheid’ in feite doet), door te zeggen dat iemand is ‘zoals’ Hij of gelijk is aan Hem, of biddend tot iemand anders naast Hem. Ook onderwijst de Islam dat titels zoals ‘Heer’ en ‘Redder’ toekomen aan Allah alleen.

De Bijbel

Om misverstanden te voorkomen, zou verduidelijkt moeten worden dat wanneer de moslims de Bijbel of de leerstellingen van het christendom bekritiseren, zij niet ‘het Woord van God’ of Jezus Christus ﷺ aanvallen. Vanuit het perspectief van de moslims verdedigen zij Jezus ﷺ en het Woord van God juist, dat zij in de vorm van de Koran hebben. De kritiek van de moslims is gericht op geschriften die sommige mensen beweren het Woord van God te zijn, maar de moslims accepteren simpelweg hun beweringen niet dat deze werkelijk het Woord van God zijn. Christelijke doctrines zoals de Drie-eenheid en Boetedoening/Erfzonde worden bekritiseerd door de moslims, juist omdat deze niet afkomstig zijn van Jezus ﷺ.
Op deze manier zijn moslims de ware volgelingen van Jezus ﷺ, omdat zij hem verdedigen tegen de overdrijvingen van de christenen en omdat zij het pure monotheïsme onderwijzen dat Jezus ﷺ zelf volgde en onderwees.