Mohammed ﷺ is de Boodschapper van Allah

De getuigenis dat Mohammed ﷺ de Boodschapper van Allah is, houdt verschillende zaken in:

1. Dat je met je tong getuigt en met je hart erkent dat Mohammed ﷺ door Allah als een genade naar alle werelden werd gestuurd.

2. Dat je gelooft dat hij het zegel der profeten is. Er komt dus geen Profeet na Mohammed ﷺ. Wie na hem beweert een Profeet te zijn, is een ongelovige leugenaar en degene die hem gelooft, is ook ongelovig.

3. Dat je hem opvolgt in zijn weg en wetgeving en dat je niets aan de religie toevoegt wat er niet toe behoort. Allah heeft de religie voltooid en de Profeet ﷺ heeft de hele religie verkondigd. Datgene wat na de Profeet ﷺ werd geïnnoveerd, behoort dus niet tot de religie.

4. Dat je hem gelooft in alles wat hij heeft verteld. Alles wat authentiek van de Profeet ﷺ is overgeleverd, dien jij te geloven zonder dit tegen te werpen met jouw verstand of mening.

5. Dat je niet overdrijft met betrekking tot de Profeet ﷺ door hem te verheffen boven de positie die Allah hem heeft gegeven.

(Sharh Riyaad as-Saalihien (Uitleg van de Tuinen der Oprechten) van Imam Ibn ‘Oethaymien)