Wat ga je kiezen?

Aanschouw alles wat zich om je heen bevindt op aarde: de voorwerpen, de planten, de insecten, de dieren, de vogels en de vissen. Zie je niet dat zij nauwkeurige systemen hebben die hun levens besturen en leiden?

Aanschouw al hetgeen zich boven jou bevindt in de hemel: de zon, de maan, de sterren, de wolken, de winden. Is het niet zo dat zij allemaal op een perfecte en precieze wijze functioneren en waardevolle diensten verlenen aan ons leven op aarde?

Kijk eens naar jezelf, je organen, de talrijke en efficiënte systemen in je lichaam; hoe zij samenwerkend functioneren om een gezond leven voor jou te verzekeren!

Wie heeft al deze fantastische dingen geschapen? Wie heeft hun nauwkeurige systemen gevestigd? Wie beheerst dit enorme en gecompliceerde universum?

Tot op de dag van vandaag heeft niemand het gewaagd te beweren om ook maar één ding gecreëerd te hebben of in staat te zijn het te creëren, al is het maar een haartje!

De Schepper en Voorziener van al deze schepsels is de Ene. Als er meer dan Eén zouden zijn, dan was er een grote chaos in de hemelen en de aarde! Die Ene is Allah, de Enige Ware God.

Daarom is het heel logisch om dit feit te erkennen, om jouw Schepper en Voorziener te kennen, om Hem dankbaar te zijn en om jezelf en jouw leven te onderwerpen aan Zijn Alwijze en Barmhartige Leiding.

Jouw Schepper heeft jou begiftigd met een intellect om te begrijpen en met een vrije wil om het rechte pad te kiezen. Allah heeft jou het rechte pad getoond door middel van Zijn Boodschappers, van wie de Profeet Mohammed ﷺ de laatste is. En door middel van Zijn Boeken waarvan de Koran de laatste is.

Voor jou bevinden zich twee wegen. De ene weg leidt naar de zegeningen in dit leven en het Hiernamaals: dat is de Islam. De andere weg leidt naar ellende en verlies in deze wereld en een eeuwige bestraffing in het Hiernamaals.

De keuze is aan jou: wat ga je kiezen?

De Islam… Waarom?

– Omdat de Islam de religie is die door Allah voor de hele mensheid werd gekozen.
– Omdat de Islam de religie is van alle Profeten, van Adam tot aan Mohammed ﷺ.
– Omdat de Islam de religie is die verkondigd werd door alle Boodschappers van Allah.
– Omdat de Islam het zegel van alle hemelse openbaringen is.
– Omdat Mohammed ﷺ, de Boodschapper van de Islam, de laatste der Profeten is.
– Omdat de Koran het laatste Boek van Allah is.
– Allah (Verheven is Hij) zegt hierin:
‘Zoeken zij dan een andere religie dan de religie van Allah? Terwijl alle schepsels in de hemelen en de aarde zich, willig of onwillig, onderworpen hebben aan Zijn Wil en tot Hem zullen zij allen worden teruggebracht.’ [Koran 3:83]
‘En wie een andere religie dan de Islam wenst, dit zal nooit van hem worden geaccepteerd. En in het Hiernamaals zal hij behoren tot de verliezers.’ [Koran 3:85]

De Islam… Voor wie?

– Voor iedereen die door Allah een leven en een intellect werd gegeven.
– Voor degenen die de zegeningen van Allah kunnen zien.
– Voor degenen die de Woorden van Allah kunnen horen.
– Voor degenen die de tekenen van Allah begrijpen.
– Voor degenen wier harten vol zijn van liefde en dankbaarheid voor Allah.
– Voor jou, voor mij en voor degenen wier harten open staan voor de waarheid.

De Islam… Wanneer?

– Nu en voor altijd.
– Gehoorzaam de roep van het geloof in je hart.
– Het is je levenskans.
– Een gouden kans die jouw hart wellicht niet nog eens zal raken.
– Geef gehoor aan de roep van Allah:

‘En jullie God is Eén God. Geef jezelf dus over aan Hem. En verkondig het goede nieuws aan degenen die zich in nederigheid onderwerpen.’ [Koran 22:34]