K. S. Ramakrishna Rao

De hindoe professor van filosofie

De meest geweldige persoon

‘Hij (Mohammed) is voor mij de meest geweldige persoon van alle zonen van Arabië. Toen hij verscheen, was Arabië een woestijn – een niets. Uit het niets van de woestijn werd door de machtige geest van Mohammed* een nieuwe wereld gevormd. Een nieuw leven, een nieuwe cultuur, een nieuwe beschaving, een nieuw koninkrijk dat zich uitstrekte van Marokko tot de landen van Zuid-Oost Azië en dat het gedachtegoed en leven beïnvloedde van drie continenten: Azië, Afrika en Europa.’

(Muhammad the Prophet of Islam, blz. 5)

* Correctie: door de Macht van Allah, als gevolg van de inspanningen van de Profeet ﷺ

Bijdrage aan de sociale stijging van de mensheid

‘Het principe van universele broederschap en de opvatting van de gelijkheid van de mensheid die hij verkondigde, representeren een zeer grote bijdrage van Mohammed aan de sociale stijging van de mensheid. Alle grote religies hebben dezelfde opvatting ook gepredikt, maar de Profeet van de Islam heeft deze theorie daadwerkelijk in praktijk gebracht.’

(Muhammad Prophet of Islam, blz. 11)

Melk van liefde en zachtaardigheid

‘Mohammeds eigen behandeling van zijn aartsvijanden was het meest nobele voorbeeld voor zijn volgelingen. Tijdens de verovering van Mekka had hij het hoogtepunt van zijn macht bereikt. De stad die hem en zijn volgelingen had gemarteld, die hem en zijn mensen had verbannen, die hem meedogenloos had vervolgd en geboycot, zelfs toen hij toevlucht had gezocht in een plaats die verder dan 200 mijlen weg lag, deze stad lag nu aan zijn voeten. Volgens de wetten van de oorlog had hij het recht om wraak te nemen voor alle wreedheden die zij hem en zijn mensen hadden aangedaan.

Maar wat voor behandeling gaf hij aan hen? Mohammeds hart overstroomde met de melk van liefde en zachtaardigheid toen hij verklaarde: ‘Op deze dag treft jullie geen verwijt en jullie zijn allen vrij om te gaan.’

Dit was één van de grootste redenen dat hij het toestond om te strijden in zelfverdediging, namelijk om de mensen te verenigen. Wanneer dit doel was bereikt, werden zelfs zijn ergste vijanden vergeven.’

(Muhammad Prophet of Islam, blz. 10-11)

Verdediger van het zwakkere geslacht

‘De Arabieren hadden een zeer sterke traditie dat de enige die kan erven degene is die met de speer kan werpen en met het zwaard kan slaan. Maar de Islam kwam als de verdediger van het zwakkere geslacht en gaf de vrouwen het recht op een gedeelte van de erfenis van hun ouders. Het gaf vrouwen eeuwen geleden het recht om bezittingen te hebben. Het was echter pas 12 eeuwen later, in 1881, dat Engeland – dat beschouwd wordt als de wieg van democratie – deze constitutie van de Islam aannam en er een wet werd ingevoerd, genaamd ‘The Married Women’s Act’. Maar eeuwen daarvoor had de Profeet van de Islam verkondigd dat ‘de vrouwen wederhelften van de mannen zijn. De rechten van de vrouwen zijn onschendbaar.’ ‘Zie toe dat de rechten die de vrouwen hebben verworven, worden nagekomen.’

(Muhammad Prophet of Islam, blz. 15)