1. Het wassen van de handen.
(Sahieh al-Boekhaarie, 248; Sahieh Moeslim, 316)

2. Het wassen van de  privé  delen.
(Sahieh al-Boekhaarie, 248; Sahieh Moeslim, 316)

3. Het wassen van de handen met zeep of iets dergelijks.
(Sahieh al-Boekhaarie, 259; Sahieh Moeslim, 317)

4. Men is verplicht de handen te wassen voordat men deze in het water plaatst.
(Sahieh Moeslim, 316)

5. Het verrichten van de kleine rituele wassing.
(Sahieh al-Boekhaarie, 248; Sahieh Moeslim, 316)

6. Wat betreft het wassen van de voeten, dit kan men ter plaatse doen of uitstellen tot aan het eind van de grote wassing.
(Irwaa- al-Ghaliel van Imam al-Albaanie, 1/170)

7. Het inwrijven van het haar met de vingers en het gieten van drie handenvol water op het hoofd.
(Sahieh al-Boekhaarie, 248; Sahieh Moeslim, 316)

8. Hierbij dient men te beginnen met de rechterkant van het hoofd voordat men overgaat op de linkerkant.
(Sahieh al-Boekhaarie, 258)

9. Het wassen van de voeten als men dit nog niet gedaan heeft.
(Sahieh al-Boekhaarie, 249)

10. Het wassen van het hele lichaam.
(Sahieh al-Boekhaarie, 272; Sahieh Moeslim, 316)

11. Hierbij dient men te beginnen met de rechterkant van het lichaam voordat men overgaat op de linkerkant.
(Sahieh al-Boekhaarie, 5854; Sahieh Moeslim, 268)

12. Tijdens de grote rituele wassing dient men de volgende zaken in acht te houden:

Het water dient het hele lichaam te bereiken.
(Sahieh al-Boekhaarie, 272; Sahieh Moeslim, 316)

Men dient zo weinig mogelijk water te gebruiken.
(Sahieh al-Boekhaarie, 252; Sahieh Moeslim, 319)

Men dient de plaatsen waar het vuil zich verzamelt, zoals de oksels, extra goed te reinigen.
(Sahieh Soenan Abie Daawoed, 223)

Het wrijven over de lichaamsdelen is verplicht voor degene die erg behaard is.
(Al-Mawsoe’ah al-Fiqhiyyah, 1/210)

Na het beëindigen van de grote rituele wassing dient men de kleine rituele wassing niet opnieuw te verrichten.
(Sahieh Soenan Abie Daawoed, 225)

(Al-Mawsoe’ah al-Fiqhiyyah al-Moeyassarah (Vereenvoudigde Fiqh Encyclopedie) van Shaykh Hoesayn al-‘Awaayshah (bekende student van Imam al-Albaanie), 1/202-211)