H.A.R. Gibb

De Schotse oriëntalist

Verheffing van de status van de vrouw

‘Dat zijn (Mohammeds) hervormingen de status van vrouwen over het algemeen verhieven, is universeel erkend.’

(Mohammedanism, Londen, 1953, blz. 33)