Vraag:

Kan een gelovige psychologisch ziek worden? Wat is het geneesmiddel daarvoor in de religie, aangezien de hedendaagse geneeskunde deze ziekten slechts behandelt door middel van de moderne geneesmiddelen?

Antwoord:

Er is geen twijfel dat de mens getroffen kan worden door zorgen om de toekomst en verdriet om het verleden. De psychologische ziekten berokkenen zelfs meer schade aan het lichaam dan de lichamelijke ziekten. Het behandelen van deze ziekten met behulp van de religieuze geneesmiddelen – oftewel roeqyah – heeft meer succes dan het behandelen ervan door middel van de materiële geneesmiddelen, zoals bekend is.

Tot de geneesmiddelen daarvoor behoort de authentieke overlevering op gezag van Ibn Mas’oed (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de Boodschapper van Allah ﷺ  zei:  ‘Er is niemand die getroffen wordt door zorgen of verdriet, waarna hij het volgende zegt:

اللهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي

‘Allaahoemma innie ‘abdoek, ibnoe ‘abdik, ibnoe amatik, naasiyatie bi yadik, maadin fiyya hoekmoek, ‘adloen fiyya qadaa-oek, as-aloeka bi koellismin hoewa lak, sammayta bihie nafsak, aw ‘allamtahoe ahadan min khalqik, aw anzaltahoe fie kitaabik, awista-tharta bihie fie ‘ilmil ghaybi ‘indak, an tadj’alal qoer-aana rabie’a qalbie, wa noera sadrie, wa djilaa-a hoeznie, wa dhahaaba hammie.’

‘O Allah! Ik ben Uw dienaar, zoon van Uw dienaar, zoon van Uw dienares. Mijn voorhoofd is in Uw Hand. Uw oordeel wordt over mij uitgevoerd. Uw voorbeschikking voor mij is rechtvaardig. Ik vraag U bij elke Naam die U toebehoort, waarmee U Uzelf hebt genoemd, die U aan één van Uw schepsels hebt onderwezen, die U in Uw Boek hebt geopenbaard of die U bij U in de Kennis van het onwaarneembare hebt gehouden: dat U de Koran de bloei van mijn hart, het licht van mijn borst, de verbanner van mijn verdriet en de verdrijver van mijn zorgen maakt.’

…Zonder dat Allah zijn zorgen en verdriet zal wegnemen en deze zal inruilen voor vreugde.’

(Silsilat al-Ahaadieth as-Sahiehah, 199)

Dit behoort dus tot de religieuze geneesmiddelen. Verder ook het zeggen van het volgende:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

‘Laa ilaaha illaa ant. Soebhaanak. Innie koentoe minadh dhaalimien.’

‘Niets heeft het recht aanbeden te worden dan U. Verheerlijkt bent U. Zeker, ik behoorde tot de onrechtplegers.’

(Sahieh at-Targhieb wat-Tarhieb, 1644)

Wie nog meer informatie hierover wil, dient terug te keren naar wat de geleerden hebben geschreven over de gedachtenissen, zoals ‘al-Waabil as-Sayyib’ van Ibn al-Qayyim, ‘al-Kalim at-Tayyib’ van Ibn Taymiyyah, ‘al-Adhkaar’ van an-Nawawie en ook ‘Zaad al-Ma’aad’ van Ibn al-Qayyim.

Aangezien het geloof echter is verzwakt, is ook de acceptatie van de ziel voor de religieuze geneesmiddelen verzwakt en zijn de mensen vandaag de dag meer gaan vertrouwen op de materiële geneesmiddelen dan op de religieuze geneesmiddelen. Hoe sterker het geloof is, hoe meer invloed de religieuze geneesmiddelen hebben. De invloed ervan is zelfs sneller van werking dan de invloed van de materiële geneesmiddelen.

Eenieder van ons is bekend met het verhaal van de man die door de Profeet ﷺ  op een expeditie werd gezonden, waarna hij en zijn metgezellen bij een bedoeïenenvolk aankwamen dat hen niet wilde onthalen als gasten. Het was de Wil van Allah dat de leider van het volk gebeten werd door een slang, waarna zij tegen elkaar zeiden: ‘Ga naar het volk dat gearriveerd is, opdat jullie bij hen iemand aantreffen die roeqyah kan verrichten.’ De Metgezellen zeiden tegen hen: ‘Wij zullen geen roeqyah verrichten voor jullie leider, tenzij jullie ons zoveel en zoveel schapen geven,’ waarna zij hiermee akkoord gingen.  Toen verrichtte één van de Metgezellen roeqyah bij degene die gebeten was. Hij reciteerde alleen Soerat al-Faatihah (1), waarna deze man opstond alsof hij bevrijd werd van een touw waarmee hij was vastgebonden. Op deze manier had Soerat al-Faatihah een invloed op deze man, omdat deze afkomstig was uit een hart dat gevuld was met geloof. De Profeet ﷺ  zei, nadat zij bij hem terug waren gekeerd: ‘H oe wist jij dat het een roeqyah is?’

(Sahieh al-Boekhaarie, 2276; Sahieh Moeslim, 2201)

In deze tijd zijn de religie en het geloof verzwakt, waardoor de mensen zijn gaan vertrouwen op de materiële zaken en hiermee zijn beproefd. Aan de andere kant zijn er mensen van kwakzalverij verschenen, die met het verstand, de vermogens en de bezittingen van de mensen spelen. Zij beweren dat zij vrome mensen zijn die roeqyah verrichten, maar in werkelijkheid zijn zij mensen die andermans bezittingen ten onrechte verteren.

De mensen zijn onderverdeeld in twee extremen: bij het ene extreem zijn er mensen die van mening zijn dat roeqyah geen enkele invloed heeft en bij het andere extreem zijn er mensen die met het verstand van de mensen spelen door middel van hun valse bedrieglijke roeqyah. Daarnaast zijn er mensen die zich op de middenweg bevinden.

Imam Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

(Madjmoe’ Doeroes Fataawaa al-Haram al-Makkie van Imam Ibn ‘Oethaymien, 3/385-386)

* Wij adviseren iedereen die ziek is om een arts te raadplegen om vast te stellen of het gaat om een lichamelijke of psychische ziekte. Vele mensen denken dat ze ‘bezeten’ zijn, terwijl er vaak sprake is van een psychische ziekte. Mocht je behoefte hebben aan een psycholoog, dan adviseren wij altijd om een islamitische psycholoog te nemen, omdat die jou beter zal begrijpen.

Het is uiteraard enorm aangeraden om roeqyah over jezelf te doen. De kracht van de Koran mag niet worden onderschat. Ook is het aangeraden om veel smeekbeden te verrichten. Keer je als eerste altijd tot Allah. Hij is degene die jou beschermt en geneest. Allah weet het beter.