Beste moslim! Pas op dat je het gebed achterwege laat, zelfs wanneer je ziek bent. Ook de zieke is namelijk verplicht te bidden.

Weet dat het gebed een kalmerende werking heeft op de ziel van de zieke, waardoor zijn genezing vlotter en makkelijker zal plaatsvinden.

Allah zei:  ‘Zoek hulp door middel van geduld en het gebed.’  [Soerat al-Baqarah 2:153]

De Profeet ﷺ zei:  ‘O Bilaal, kondig het gebed aan. Laat ons daarin tot rust komen.’

(Overgeleverd door Aboe Daawoed en goed verklaard door al-Albaanie)

Mocht de dood voor de zieke zijn genaderd, dan is het beter voor hem om te sterven als iemand die het gebed verricht en niet als een zondaar die niet bidt.

Allah heeft de zaak voor de zieke vergemakkelijkt. Hij heeft hem toestemming gegeven om met aarde over het gezicht en de handen te vegen in plaats van de kleine of grote rituele wassing te verrichten, zodat hij in staat zal zijn om te bidden.

Allah zei:  ‘Als jullie ziek of op reis zijn, iemand van jullie van het toilet komt of jullie geslachtsgemeenschap met jullie vrouwen hebben gehad en geen water kunnen vinden, richt jullie dan tot zuivere aarde en veeg hiermee over jullie gezichten en jullie handen (tayammoem). Allah wil het jullie niet bemoeilijken, maar Hij wil jullie zuiveren en Zijn gunst aan jullie voltooien, zodat jullie dankbaar zullen zijn.’  [Soerat al-Maa-idah 5:6]

Bron: ‘Sharh Arkaan al-Islaam wal Iemaan/Uitleg van de Pilaren van de Islam en het Geloof’ van Shaykh Zienoe