Vraag:

Hoe kunnen we het feit dat Allah de Enige Schepper is verenigen met het feit dat het scheppen ook aan anderen kan worden toegeschreven?  Zoals hierop gewezen wordt door de Woorden van Allah (Verheven is Hij):  ‘Gezegend is Allah, de Beste der scheppers.’  [Koran (Soerat al-Moe-minoen) 23:14]

En de woorden van de Profeet ﷺ over degenen die beelden maken: ‘Er zal (op de Dag der Opstanding) tegen hen worden gezegd: ‘Wek datgene wat jullie geschapen hebben tot leven.’

Antwoord:

Het scheppen door anderen dan Allah is niet zoals het scheppen door Allah.  Anderen dan Allah zijn niet in staat om iets te creëren uit het niets of om het dode tot leven te wekken.  Het scheppen door een ander dan Allah vindt plaats door het veranderen van een voorwerp van de ene hoedanigheid naar een andere hoedanigheid, terwijl dit voorwerp is geschapen door Allah.

Wanneer iemand bijvoorbeeld een beeld maakt, heeft hij in feite niets gecreëerd.  Het enige wat hij heeft gedaan, is het veranderen van iets in iets anders.  Zoals het veranderen van klei in het beeld van een vogel of het beeld van een kameel.  Of zoals het veranderen van een wit papier in een gekleurde afbeelding door middel van inkt.  De inkt is geschapen door Allah en het papier is geschapen door Allah.

Dit is het verschil tussen de bevestiging van het scheppen door Allah en de bevestiging van het scheppen door de schepsels.  Allah (Verheven is Hij) is dus Uniek in het scheppen, welke een specifieke Eigenschap van Hem is.

(Madjmoe’ Fataawa wa Rasaa-il Imam Ibn ‘Oethaymien, 1/18-19)