1. Verricht het gebed in kalmte en rust.

2. Richt je blik op de plek waar je neerknielt en kijk niet rond.

3. Wanneer je de recitatie van de imam hoort, zwijg en luister er dan naar. Wanneer je deze niet hoort, reciteer dan.

4. Het vrijdaggebed bestaat uit twee gebedseenheden. Dit gebed mag alleen in de moskee worden verricht, na de vrijdagpreek.

5.   Wanneer je achter een imam wil bidden, zeg dan: ‘Allaahoe akbar ( Allah is de Grootste )’ en volg hem; zelfs wanneer hij al in de buiging (roekoe’) staat. Als je de buiging haalt voordat de imam is opgestaan, geldt deze gebedseenheid voor jou en anders niet.

6. Wanneer je één of meerdere gebedseenheden met de imam hebt gemist, volg hem dan tot aan het eind van het gebed. Sluit je gebed echter niet af door middel van de vredegroet (zoals de imam doet), maar sta op en verricht de gebedseenheden die je hebt gemist.

7. Pas op dat je haastig bent in je gebed, want haastigheid maakt het gebed ongeldig.  De Profeet ﷺ zag eens een man het gebed haastig verrichten, waarop hij tegen hem zei: ‘Keer terug en ga bidden, want jij hebt niet gebeden.’ Toen de man voor de derde keer bij de Profeet ﷺ terugkwam en hetzelfde antwoord kreeg te horen, zei hij: ‘Onderwijs me, o Boodschapper van Allah.’ Daarop zei de Profeet ﷺ:  ‘…Buig totdat je tot rust bent gekomen in de buiging. Sta daarna op totdat je volledig rechtstaat. Kniel daarna neer totdat je tot rust bent gekomen in de knieling. Hef daarna je hoofd op totdat je tot rust bent gekomen in je zitting…’ ( Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim)

8. Wanneer je één van de verplichtingen van het gebed hebt gemist – zoals de eerste zithouding voor het uitspreken van de vredegroet en de gebeden over de Profeet ﷺ – of wanneer je twijfelt over het aantal gebedseenheden dat je hebt verricht, ga dan uit van het minst aantal gebedseenheden, verricht twee extra knielingen (soedjoed) aan het einde van het gebed en sluit daarna het gebed af door middel van de vredegroet. Deze knielingen worden de knielingen van vergeetachtigheid (soedjoed as-sahw) genoemd.

9. Verricht niet veel onnodige bewegingen in het gebed, want dit is in strijd met de nederigheid en concentratie. Dit kan er zelfs voor zorgen dat je gebed ongeldig wordt.

Bron: ‘Sharh Arkaan al-Islaam wal Iemaan/Uitleg van de Pilaren van de Islam en het Geloof’ van Shaykh Zienoe