Bismillaah,

De laatste tien dagen zijn aangebroken.
Waarin zich een nacht bevindt.
Die beter is dan duizend maanden.
Een gezegende nacht waarin de Koran is neergedaald.

Een nacht waarin de engelen en de Roeh (Djibriel) met de Toestemming van Allah neerdalen.
Een nacht die al het goede bevat.
Een nacht waarin elke wijze zaak wordt bepaald.
Vredig is de nacht van Verhevenheid tot aan de dageraad.

Breng de nacht door in gebed.
Uit geloof in Allah en rekende op Zijn beloning.
Mogen wij behoren tot degenen wier voorgaande zonden zullen worden vergeven.

Verricht veel smeekbeden.
Gedenk de Grootsheid van jouw Heer.
Kom dichter tot Hem middels oprechte daden.
Wees toegewijd aan Hem.

Een waardevolle nacht.
Waarvan het juiste tijdstip niet aan ons is geopenbaard.
Een nacht om naar uit te kijken.
Span je in en streef ernaar om deze nacht te vinden.

Hoe dierbaar is het voor jou om Zijn Nabijheid te zoeken?
Hoe graag wil je dichter komen tot Zijn Tevredenheid?
Een waardevolle nacht, een genade voor de gelovigen.

O Allah, U bent Vergevensgezind.
En U houdt van Vergiffenis.
Vergeef ons, O Allah.
Moge Hij ons succesvol maken in onze aanbidding op Laylatoel Qadr en al onze zonden vergeven, aamien.

@Noor