Bismillaah,

Het vasten is ons voorgeschreven.
Voor een beperkt aantal dagen.
De zegeningen die Ramadan met zich meebrengt.
Zijn in geen enkele maand te vinden, dan de Heilige maand.

Bevoorrecht is degene.
Die zich bevindt in een staat van Imaan.
Die gezondheid is gegeven, om de aanbiddingen te voltooien.
Een Gunst die niet iedereen toekomt.

Een beperkt aantal dagen.
Waarin de hasanaat voor het oprapen liggen.
Nachten gevuld met het goede.
Dagen in staat van aanbidding.
Jezelf losmaken van het wereldse.

Onze harten zijn vervuild.
Door onze achteloosheid.
De zonden hebben zich opgestapeld.
Tijd om onze harten te polijsten.
Oprecht berouw te tonen.
Voor de zonden van de afgelopen maanden.

De kracht van de Koran.
Schuilt niet enkel in het reciteren.
Overpeins Zijn Woorden middels jouw hart en daden.
Zoek toenadering richting jouw Heer.
Door jouw band met de Koran te versterken.

Een beperkt aantal dagen.
Waarin het goede wordt vergemakkelijkt.
Herstel jouw band met Zijn Boek.
In de maand van de Koran.

Geniet van de resterende dagen.
In een oogwenk zijn ze voorbij.
Vraag het uiterste van jezelf.
Gezegende, waardevolle en uitmuntende dagen.
Zij komen als genade, maar zullen ons spoedig weer verlaten.

@Noor