Dat je gelooft in:

Allah. Zijn Engelen. Zijn Boeken. Zijn Boodschappers. De Laatste Dag. De voorbeschikking, zowel het goede als het slechte ervan.

Zoals in de overlevering van Moeslim.

1. Dat je gelooft in Allah: Zijn Eenheid in het recht op aanbidding, in Zijn Eigenschappen en Zijn oordeel.

2. Zijn Engelen: schepsels van licht die de opdrachten van Allah uitvoeren.

3. Zijn Boeken: de Thora, het Evangelie, de Psalmen en de Koran. De Koran is het beste van al deze Boeken.

4. Zijn Boodschappers: de eerste van hen is Noeh (Noach ﷺ) en de laatste van hen is Mohammed ﷺ.

5. De Laatste Dag: de Dag van de Afrekening waarop de mensen verantwoording moeten afleggen voor hun daden.

6. De voorbeschikking: men dient de middelen in acht te nemen en tegelijkertijd tevreden te zijn met de voorbeschikking, zowel het goede als het slechte ervan, omdat dit het oordeel is van Allah.

(‘Sharh Arkaan al-Islaam wal Iemaan/Uitleg van de Pilaren van de Islam en het Geloof’ van Shaykh Zienoe)