Vijf zaken

De Profeet Mohammed ﷺ zei:

‘De Islam is gebouwd op vijf zaken:

1. De getuigenis dat niets het recht heeft aanbeden te worden dan Allah en dat Mohammed de Boodschapper van Allah is.

2. Het onderhouden van het gebed.

3. Het afstaan van de verplichte liefdadigheid (zakaah).

4. Het gaan op bedevaart naar het Huis (de Ka’bah in Mekka).

5. Het vasten in de maand Ramadan.’

Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.

1. De getuigenis dat niets het recht heeft aanbeden te worden dan Allah: niemand heeft recht op aanbidding, behalve Allah.

2. Mohammed is de Boodschapper van Allah: Mohammed ﷺ dient gehoorzaamd te worden in datgene wat hij overbrengt van Allah.

3. Het onderhouden van het gebed: het uitvoeren van het gebed met inachtneming van zijn pilaren en verplichtingen terwijl men hierin nederig en geconcentreerd is.

4. Het afstaan van de zakaah: de moslim is verplicht de zakaah af te staan wanneer hij 85 gram goud bezit of de waarde hiervan in geld. Wanneer hij dit een jaar lang in zijn bezit heeft, dient hij 2,5% hiervan uit te geven aan liefdadigheid. Voor de andere bezittingen gelden er andere maatstaven.

5. Het gaan op bedevaart naar het Huis: voor degene die hiertoe in staat is.

6. Het vasten in de maand Ramadan: zich onthouden van voedsel, drank en alle dingen die het vasten verbreken vanaf de dageraad tot aan zonsopkomst.

(‘Sharh Arkaan al-Islaam wal Iemaan/Uitleg van de Pilaren van de Islam en het Geloof’ van Shaykh Zienoe)