De Lacy O’Leary

De Britse arabist

Meest absurde fabel ooit

‘De geschiedenis maakt echter duidelijk dat de legende van fanatieke moslims die over de wereld gaan en de Islam aan het punt van het zwaard opdringen aan overwonnen rassen, één van de meest absurde fabels is die historici ooit hebben naverteld.’

(Islam at the Crossroads van De Lacy O’Leary, blz. 8)