1. Allah zei:  ‘Degenen die goud en zilver oppotten en deze niet uitgeven op de weg van Allah, verkondig hun een pijnlijke bestraffing. Op de Dag dat deze zullen worden verhit in het vuur van de Hel, waarna hun voorhoofden, hun zijden en hun ruggen hiermee zullen worden geschroeid. Dit is wat jullie voor jezelf hebben opgepot, proef daarom datgene wat jullie oppotten!’  [Soerat at-Tawbah 9:34-35]

2. De Profeet ﷺ zei:  ‘Van iedere bezitter van een schat die het recht ervan niet uitgeeft, zal het goud en zilver op de Dag der Opstanding worden verhit in het vuur van de Hel, waarna zijn voorhoofd, zijn zij en zijn rug hiermee zullen worden geschroeid. Dit zal zo doorgaan, totdat Allah tussen Zijn dienaren zal oordelen op een Dag waarvan de lengte vijftigduizend jaar is. Daarna zal zijn eindbestemming worden getoond: of naar het Paradijs of naar de Hel.’
(Overgeleverd door Moeslim)

3. De Profeet ﷺ zei:  ‘Wanneer iemand bezittingen van Allah heeft gekregen en er geen zakat over geeft, zal er op de Dag der Opstanding een grote, giftige slang voor hem verschijnen waarvan het gif van zijn mondhoeken druipt. Hij zal zich om hem wikkelen en hem grijpen met zijn mondhoeken. Daarna zal hij zeggen: ‘Ik ben jouw bezit, ik ben jouw schat!’
(Overgeleverd door al-Boekhaarie)

4. De Profeet ﷺ zei:  ‘Van iedere bezitter van kamelen, koeien of schapen die hier geen zakat over geeft, zullen deze dieren op de Dag der Opstanding komen terwijl zij enorm groot en dik zijn. Zij zullen hem rammen met hun hoorns en vertrappelen met hun hoeven. Telkens wanneer de laatste van hen hem verlaat, keert de eerste van hen weer naar hem terug. Dit zal zo doorgaan, totdat er tussen de mensen zal worden geoordeeld.’

(Overgeleverd door Moeslim)

Bron: ‘Sharh Arkaan al-Islaam wal Iemaan/Uitleg van de Pilaren van de Islam en het Geloof’ van Shaykh Zienoe