De prachtige maand Ramadan hebben wij mee mogen maken alhamdoe lillaah. De maand waar je bewezen hebt dat je wel degelijk zaken kon opgeven voor Allah en je jezelf overtroffen hebt in het verrichten van aanbiddingen (met de Genade en Hulp van Allah).

Over een korte periode komen er dagen aan die nóg beter zijn dan de 10 laatste DAGEN van Ramadan. Veel mensen weten dit niet en laten deze kans aan zich voorbij gaan. Maar jij niet hé? Want deze kennis is nu tot jou gekomen. De eerste 10 dagen van de maand Dhoel Hiddjah kan jij aan Allah bewijzen dat je een strijder bent en elk moment ten volle benutten om Hem tevreden te stellen.

Wat zijn de bewijzen dat deze dagen de beste dagen zijn? Een terechte vraag. De Profeet sallallaahoe ‘alayhi wa sallam zei over de eerst tien dagen van Dhoel Hiddjah: “Er zijn geen dagen waarop de goede daden meer geliefd zijn bij Allah dan deze tien dagen.” (Sahieh al-Boekhaarie, 969)

Ibn al Qayyim zegt: “De juiste mening is dat de laatste 10 nachten van Ramadan beter zijn dan de eerste 10 nachten van Dhoel Hiddjah, maar dat de eerste 10 dagen van Dhoel Hiddjah beter zijn dan de laatste 10 dagen van Ramadan. Dankzij deze uitleg verdwijnt elke onduidelijkheid. De laatste 10 nachten van de maand Ramadan zijn beter vanwege Laylat al-Qadr (de Waardevolle Nacht), terwijl de eerste 10 dagen van Dhoel Hiddjah beter zijn vanwege de dag van het offeren (Offerfeest, de 10e dag van Dhoel Hiddjah), de dag van ‘Arafah (de 9e dag van Dhoel Hiddjah) en de dag van Tarwiyah (8e dag van Dhoel Hiddjah).”
(Zaad al Ma’aad)

Umm Abdillah