Alphonse de Lamartine

De Franse dichter, historicus en staatsman

Bovenmenselijke taak

‘Nooit heeft een mens voor zichzelf, vrijwillig of onvrijwillig, een meer verheven doel gesteld, aangezien dit doel bovenmenselijk was. Om de bijgelovige zaken, die tussen de mens en zijn Schepper waren gedrongen, omver te werpen. Om God aan de mens terug te geven en de mens aan God. Om het rationele en heilige idee van Goddelijkheid te herstellen, temidden van de chaos van de materiële en misvormde goden van afgoderij die toentertijd bestonden.

Nog nooit had een mens een taak op zich genomen die zo ver boven de menselijke kracht is, met zulke zwakke middelen. Immers, hij (Mohammed) had zowel in de gedachte als in de uitvoering van zo een geweldig plan, geen ander instrument dan zichzelf en geen andere hulp dan een handvol mannen die in een uithoek van de woestijn woonden.

Ten slotte heeft geen mens ooit zo een enorme en blijvende revolutie in de wereld volbracht. Want in minder dan twee eeuwen na zijn verschijning, heerste de Islam – in geloof en in wapens – over heel Arabië en veroverde in de Naam van God Perzië, Khorasan, Transoxania, West India, Syrië, Egypte, Abessinië, het hele bekende continent van Noord Afrika, talrijke eilanden van de Middellandse Zee, Spanje en een deel van Frankrijk.’

(Histoire de la Turquie, Parijs, 1854, Vol. 2, blz. 276-277)

Wie durft iemand met hem te vergelijken?

‘Als grootsheid van doel, kleinheid van middelen en verbazingwekkende resultaten de drie criteria zijn voor een menselijk genie, wie zou het dan durven om enig geweldig mens in de geschiedenis te vergelijken met Mohammed? De meest bekende mensen creëerden slechts legers, wetten en rijken. Zij stichtten, als er al iets was, niet meer dan materiële machten die vaak voor hun ogen afbrokkelden. Deze man bewoog niet alleen legers, wetgevingen, rijken, volken en dynastieën, maar hij bewoog miljoenen mensen in éénderde van de toen bewoonde wereld. En meer dan dat: hij bewoog de altaren, de goden, de religies, de ideeën, de geloven en de zielen.’

(Histoire de la Turquie, Parijs, 1854, Vol. 2, blz. 276-277)

Wie is geweldiger dan hij?

‘Filosoof, Redenaar, Apostel, Wetgever, Veroveraar van Ideeën, Hersteller van Rationele Geloven. De stichter van twintig aardse rijken en van één spiritueel rijk. Dat is Mohammed. Met beschouwing van alle normen waarmee menselijke grootheid kan worden gemeten, kunnen wij ons gerust afvragen: is er enig mens geweldiger dan hij?’

(Histoire de la Turquie, Parijs, 1854, Vol. 2, blz. 276-277)

Eenheid van God

‘Het idee van de Eenheid van God, verkondigd temidden van de uitputting van de fabelachtige theogonie, was op zichzelf zo een groot wonder dat door het uiten hiervan met zijn (Mohammeds) lippen, het alle oude tempels van afgoden vernietigde en éénderde van de wereld in vlam zette.’

(Histoire de la Turquie, Parijs, 1854, Vol. 2, blz. 276-277)