Volgens het islamitische geloof was de Profeet Mohammed ﷺ  de laatste Boodschapper van de Almachtige God.  Hij was net als alle andere Profeten en Boodschappers van Allah – zoals Noach, Abraham, Mozes en Jezus ﷺ  – slechts een mens.

Christenen kwamen tot de valse aanname dat de moslims Mohammed ﷺ  aanbidden, door een incorrecte vergelijking te maken: zij aanbidden Jezus ﷺ , dus namen zij aan dat de moslims Mohammed ﷺ  aanbidden. Dit is één van de redenen dat zij de moslims zo een lange tijd bij de incorrecte benaming ‘Mohammedanen’ aanriepen.

Mohammed ﷺ  heeft, net zoals Jezus ﷺ , nooit een goddelijke status opgeëist. Hij riep de mensen op tot het aanbidden van alleen Allah en hij benadrukte voortdurend zijn menselijkheid, zodat de mensen niet in dezelfde fout zouden vallen die de christenen maakten bij Jezus ﷺ . Om deze vergoddelijking te voorkomen, zei de Profeet Mohammed ﷺ  altijd naar hem te verwijzen als ‘de dienaar en Boodschapper van Allah’.

Mohammed ﷺ  werd door Allah gekozen als Zijn laatste Boodschapper; om de Boodschap niet alleen in woorden over te brengen, maar om een levend voorbeeld van de Boodschap te zijn. De moslims houden van hem en zij respecteren hem, omdat hij van het hoogste morele karakter was en hij de waarheid van Allah bracht: het Pure Monotheïsme van de Islam.

Zelfs toen de Islam zich in de eerste stadia bevond, openbaarde Allah dat Mohammed ﷺ  ‘als een genade voor de hele mensheid was gestuurd’ – ons op de hoogte brengend dat de Boodschap van de Islam zeer wijdverspreid zou worden. Moslims streven ernaar het grote voorbeeld van Mohammed ﷺ  te volgen, maar zij aanbidden hem op geen enkele manier.

Ter aanvulling, de Islam onderwijst de moslims om alle Profeten en Boodschappers van Allah te respecteren. Maar hen te respecteren en lief te hebben, betekent niet hen te aanbidden. Alle ware moslims realiseren zich dat alle zaken van aanbidding en gebed direct en alleen aan Allah moeten worden gericht.

Het volstaat om te zeggen dat het aanbidden van Mohammed ﷺ  of iemand anders naast Allah te aanbidden in de Islam beschouwd wordt als de ergste zonde. Zelfs als een persoon beweert moslim te zijn, maar zijn aanbidding richt tot een ander dan Allah, dan annuleert dit zijn Islam en doet het deze teniet. De geloofsgetuigenis van de Islam maakt het duidelijk dat de moslims zijn onderwezen om alleen Allah te aanbidden.

Deze getuigenis is als volgt: ‘Niets heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allah en Mohammed is de Boodschapper en dienaar van Allah.’