1. Laat al jouw daden zuiver voor Allah zijn. De Satan kan degene die zuivere toewijding heeft aan Allah namelijk niet misleiden.
2. Volg de Koran en de authentieke profetische overleveringen in al jouw woorden en daden. Alles wat hier tegen indruist, is namelijk afkomstig van de Satan.
3. Zoek toevlucht bij Allah tegen de Satan. Allah is namelijk de Enige Die jou kan beschermen tegen de Satan.
4. Vertrouw op Allah. De Satan heeft namelijk geen macht over degene die op zijn Heer vertrouwt.
5. Heb vrees voor Allah. Wanneer degene die vrees voor Allah heeft door een influistering van de Satan wordt getroffen, zal hij namelijk snel tot inkeer komen.
6. Houd vast aan de groep van de moslims. De Satan overmeestert namelijk degene die zich van de groep afsplitst.
7. Reciteer vaak de Koran. De Satan vlucht namelijk van het huis waarin de Koran wordt gereciteerd.
8. Houd je altijd aan het gedenken van Allah en de verschillende gedachtenissen die van de Profeet ﷺ zijn overgeleverd. Het gedenken van Allah is namelijk als een verstevigd fort tegen de Satan.
9. Houd je aan de verschillende smeekbeden die van de Profeet ﷺ zijn overgeleverd.
10. Vraag Allah veel om vergeving. Degene die Allah om vergeving vraagt, zal namelijk vergeven worden door Hem.
11. Verricht de gebedsoproep. Wanneer de Satan de gebedsoproep hoort, vlucht hij namelijk terwijl hij winden laat.
12. Verricht het ochtendgebed met de gemeenschap. Degene die dit doet, bevindt zich namelijk onder de hoede van Allah.
13. Maak de rijen in het gebed recht en sluit de openingen tussen de bidders. De Satan gaat namelijk binnen via de openingen in de rij.
14. Wijs met je wijsvinger naar de gebedsrichting tijdens het uitspreken van de geloofsgetuigenis in de zittende houding van het gebed (tashahhoed). Dit is voor de Satan namelijk zwaarder dan ijzer.
15. Kijk niet rond tijdens het gebed. De Satan steelt op deze manier namelijk van jouw gebed.
16. Weerhoud degene die voor je langs wil lopen terwijl je aan het bidden bent. De Satan is namelijk met hem en hij wil jouw gebed verbreken.
17. Verricht vrijwillige gebeden thuis.
18. Kniel vaak neer voor Allah. Wanneer je dit doet, zal de Satan zich namelijk van jou afzonderen en huilen.
19. Verricht geen gebed tijdens zonsopkomst en zonsondergang. De zon komt namelijk op en gaat onder tussen de twee hoorns van de Satan.
20. Verricht de knieling van vergeetachtigheid wanneer je twijfelt in je gebed en niet weet hoeveel gebedseenheden je verricht hebt. Dit is namelijk een vernedering voor de Satan.
21. Eet en drink met rechts. De Satan eet en drinkt namelijk met links.
22. Verspil niet. De verspillers zijn namelijk de broeders van de duivels.
23. Doe een middagdutje. De duivels doen namelijk geen middagdutje.
24. Wees kalm en bedaard. Haastigheid is namelijk afkomstig van de Satan.
25. Spreek goede woorden. De Satan zaait namelijk verdeeldheid onder de mensen door middel van kwade woorden.
26. Beantwoord de groet van degene met wie je ruzie hebt. Als je dit niet doet, zal deze persoon beantwoord worden door een Engel en zul jij beantwoord worden door de Satan.
27. Wees rechtvaardig in je oordeel. Degene die onrechtvaardig is in zijn oordeel, wordt namelijk vergezeld door de Satan.
28. Houd het gapen tegen of plaats een hand voor de mond tijdens het gapen. Wanneer je ‘haa’ zegt tijdens het gapen, lacht de Satan je namelijk uit. Als je bovendien geen hand voor de mond plaatst tijdens het gapen, gaat de Satan naar binnen.
29. Was je neusgaten wanneer je ontwaakt uit de slaap. De Satan overnacht namelijk in de neusgaten.
30. Geef liefdadigheid. De Satan doet namelijk zijn best om jou te weerhouden van het geven van liefdadigheid.
31. Prijs degene voor wie men beproevingen vreest niet in zijn aanwezigheid. Dit is namelijk een gelegenheid voor de Satan om hem te misleiden.
32. Laat de nutteloze discussies. De duivels openbaren namelijk tot hun bondgenoten om nutteloze discussies te houden.
33. Wijs niet naar je broeder of zuster met een wapen of een ijzeren voorwerp. De Satan kan er namelijk voor zorgen dat je hem of haar werkelijk raakt.
34. Verricht geen smeekbede tegen je zondige broeder of zuster. Op deze manier help je de Satan namelijk tegen hem of haar.
35. Laat het overdreven huilen en verdriet. Dit is namelijk afkomstig van de Satan.
36. Wees niet de eerste die de markt betreedt of de laatste die deze verlaat. De markt is namelijk het slagveld van de Satan en daarin hijst hij zijn vlag.
37. Zeg niet ‘had ik maar dit en dat gedaan’ wanneer je getroffen wordt door tegenspoed. Dit opent namelijk het werk van de Satan.
38. De man dient zich niet af te zonderen met een vreemde vrouw en de vrouw dient zich niet af te zonderen met een vreemde man. De Satan zal namelijk de derde persoon zijn.
39. Ga niet zitten tussen de schaduw en de zon. Dit is namelijk de zitplaats van de Satan.
40. Houd de kinderen binnen wanneer de avond valt en sluit de deuren. De duivels verspreiden zich namelijk op dat tijdstip.
41. Wanneer je boos bent, verricht dan de kleine rituele wassing. De Satan is namelijk geschapen uit vuur en het vuur wordt geblust door het water.
42. Keer altijd terug naar de grote geleerden. Zij hebben namelijk kennis van de listen van de Satan.
43. Neem afstand van alle soorten kwaadheden en zonden. Hoe meer zonden iemand namelijk pleegt, des te meer macht de Satan over hem krijgt.

Bron: Hisn al-Moe-min min Makaa-id al-Maradah wal Djinn (Vesting van de Gelovige tegen de listen van de Demonen en Duivels) van Shaykh Yahya ad-Daylamie