1. Wie is jouw Heer?

Allah.

2. Wie is Allah?

Allah is de Schepper, Bezitter en Bestuurder van alles wat bestaat en Hij is de Enige Die het recht heeft om aanbeden te worden.

3. Wat is jouw religie?

De Islam.

4. Wat betekent Islam?

Islam betekent overgave aan Allah door Hem alleen te aanbidden, onderwerping aan Allah door Hem alleen te gehoorzamen en vermijding van alle soorten afgoderij.

5. Wat zijn de pilaren van de Islam?

 1. de getuigenis dat niks het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah en dat Mohammed ﷺ Zijn Boodschapper is;
 2. het verrichten van het gebed;
 3. het geven van de armenbelasting;
 4. het vasten in de maand Ramadan;
 5. de bedevaart naar Mekka.

6. Wat zijn de pilaren van het geloof?

 1. het geloof in Allah;
 2. het geloof in de Engelen;
 3. het geloof in de Boeken;
 4. het geloof in de Boodschappers;
 5. het geloof in de Laatste Dag;
 6. het geloof in de voorbeschikking, zowel het goede als het slechte hiervan.

7. Wie is jouw Profeet?

Mijn Profeet is Mohammed ﷺ.

8. Met welke boodschap heeft Allah hem gestuurd?

Allah heeft hem naar de hele mensheid gestuurd met de boodschap alleen de Schepper, Allah, te aanbidden en niks van Zijn schepsels, of dit nu Profeten, Engelen of iets anders betreft.

9. Waarom heeft Allah jou geschapen?

Om Hem alleen te aanbidden.

10. Wat is aanbidding?

Aanbidding is een verzamelnaam voor alle uiterlijke en innerlijke woorden en daden waar Allah van houdt.

11. Wat zijn voorbeelden van deze aanbidding die alleen aan Allah mag worden toegewijd?

Voorbeelden van deze aanbidding zijn: smeekbede, vragen om redding, vragen om hulp, offeren, vrees, hoop, vertrouwen, liefde, neerbuigen, neerknielen, reciteren van de Koran, bedevaart, enzovoorts.

12. Wat zijn de pilaren van aanbidding?

 1. liefde;
 2. hoop;
 3. vrees.

13. Wat zijn de voorwaarden voor de acceptatie van aanbidding?

 1. zuivere intentie voor Allah;
 2. opvolging van de Profeet Mohammed ﷺ.

14. Wat betekent ‘laa ilaaha illallaah’?

‘Laa ilaaha illallaah’ betekent: niks heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allah.

15. Wat zijn de pilaren van ‘laa ilaaha illallaah’?

 1. Ontkenning: de woorden ‘laa ilaaha’ bevatten de ontkenning van het recht op aanbidding voor alles wat bestaat.
 2. Bevestiging: de woorden ‘illallaah’ bevatten de bevestiging van het recht op aanbidding voor Allah alleen.

16. Wat zijn de voorwaarden van ‘laa ilaaha illallaah’?

 1. kennis;
 2. overtuiging;
 3. acceptatie;
 4. onderwerping;
 5. oprechtheid;
 6. zuivere intentie;
 7. liefde;
 8. vermijding van afgoderij.

17. Wat is de ware betekenis van ‘moehammadoen rasoeloellaah (Mohammed is de Boodschapper van Allah)’?

Niemand heeft het recht om gevolgd te worden, behalve de Profeet Mohammed ﷺ.

18. Wat zijn de vereisten van dze getuigenis dat Mohammed ﷺ de Boodschapper van Allah is?

 1. dat je hem gelooft in alles wat hij heeft verteld;
 2. dat je hem gehoorzaamt in alles wat hij heeft geboden;
 3. dat je wegblijft van alles wat hij heeft verboden;
 4. dat je Allah alleen op zijn manier aanbidt.